Бидний тухай

ball.mn спортын цахим хуудас нь 2012 оны 1 сарын 27ноос эхлэн NBA, хөлбөмбөгийн спортын цахим ертөнцөд үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Бидний гол зорилго бол спортын үнэнч хөгжөөн дэмжигчдэд сүүлийн үеийн холбогдох мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрт нь үнэн зөвөөр шуурхай хүргэж, спортын мэдлэгийг олгож нийгэмдээ ашиг тустай үйл ажиллагаа явуулахад оршдог.

Үүний зэрэгцээ холбогдох байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжин спорт сонирхчдод хүргэн, таниулах зорилготой.